به سایت رزمندگان خوش آمدید! | ϐ ی ښ !


ۀ       ی        ی    ی    یϐ    یϐ   ی     یی

 

 

 

یϐ:

΁

ۀ

ی  (ICOR)

  ی

ǎ ی

(ی ی ی )

  ی

ۀ

 
 
 
 
 

www.razmendagan.com                                          afgrazm@gmail.com