http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 

برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

۱۵ جون ۲۰۱۷

 

 

"ترمپ" را اتهام فساد تهدید می کند  

 

دو مدعی العموم، دونالد ترمپ را متهم به فساد و رشوه خوری می نمایند. آنها اقدامات حقوقی علیه رئیس جمهور ایالات متحده را تدارک می بیند.

                                                                                              Description: Donald Trump

"دونالد ترمپ" عاشق معاملات وتجارت است. رئیس جمهور ایالات متحده به مفهوم کلاسیک آن سیاست نمی کند. پیروان و طرفداران وی از پیشبرد این نوع سیاست خوش و راضی هستند، البته این نوع انجام مأموریت برای وی اکنون از نگاه حقوقی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

مبتنی بر یک خبر "واشنگتن پست" Washington Post  دو مدعی العموم مربوط به حزب دموکرات کشورامریکا یکی به نام "کارل آ. رکین"  Karl A. Racine از (D.C.) و دیگری به نام "براین ای. فروش" Brian E. Frosh از ایالت "مریلند" (Maryland) مقدمات وارد کردن اتهام به فساد علیه ترمپ را آماده می کنند.

اتهام چنین است: رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز اشتغال مأموریت خود یعنی از ماه جنوری سال جاری میان منفعت های خصوصی  وریاستی به طور منزه تفکیک نکرده و هر دو را به یکدیگر آمیخته است. از یک جانب وی در زمینۀ رشد و توسعۀ مالی قدرت جهانی شرکت هایش اطلاع داده خواهد شد و از جانب دیگر وی از اعانه هائی دولت های خارجی به شرکت های میلیون دالری که رسماً توسط فرزندانش  سرپرستی و هدایت می شوند، نیز مطلع می گردد نظر به دلایل فوق اتهام علیه ترمپ تخطی از اتخاذ ضد فساد  طبق قانون اساسی ایالات متحده است.

موضوع از این قرار است: حدوداً از سال گذشته هوتل بین المللی ترمپ در واشنگتن (دی. سی) افتتاح شده است، در تبلیغات هوتل آمده است: "فقط چند دقیقه با پای" درفاصله از قصر سفید باشید. به همین اساس سفارت امارات متحدۀ عربی (VAE)  با وجودی که قبلاً جای خواب را در جای دیگر تدارک دیده بود در هوتل ترمپ مراسمی را برگذار کرد ، همچنان عربستان سعودی از زمان اشتغال ترمپ بر کرسی ریاست جمهوری بارها از طریق یک فرد میانجی در هوتل وی اتاق سفارش کرده است. سفیر گرجستان در ملل متحد در ابتداء ماه اپریل با تبارز شادی و هیجان بسیار در بارۀ استقرار محل لذت و خوشگذرانی یعنی هوتل ترمپ، اطلاعاتی به نشر رسانیده است.

 

افزودۀ مترجم:

خوانندگان نهایت عزیز!

طوری که شما ترجمه را از نظر گذشتاندید باید گفت: این شروع مرحله است، در آیندۀ قریب دیده خواهد شد که دامنۀ این اتهامات علیه ترمپ به کجا کشانده خواهد شد و مخالفان دولت وی را به چه سرنوشتی مبتلا خواهند نمود. با وجودی که وی به مانند سایر رؤسای جمهورهمان سیاست جنایتکارانه، مخرب و ویرانگرانۀ امپریالیسم جنایتگستر را پیش می برد مگر خود سری ها، زورگوئی و سلطه طلبی و از همه مهمتر عدم دانش علوم سیاسی استعماری که دپلوماسی مختص به خود را دارا است و ترمپ هنوز با نداشتن آگاهی از آن، برخورد ها و روابط داد و ستد شخصی و دولتی را با دیگر کشور های جهان خلط نموده است.

 اتهام زنی آنها نسبت به ترمپ به خاطر علاقه مندی به معاملات وی که تقریباً به شکل استفاده از هوتل ترمپ در واشنگتن که از آن منافع خود را برآورده می سازد، می باشد. دلایلی را که مخالفان رئیس جمهور ترمپ  ارائه می کنند این است  که ترمپ طبق قانون اساسی امریکا خود را کاملاً از شرکت های  اموال غیر منقول جدا نکرده است. ترمپ به خاطر برآورده ساختن منافع اقتصادی و علاقه مندی به معاملاتی که یکی آن تجارت و معامله با سکس است، با استفاده از هوتل خود جهت بهره برداری سیاسی وبه دست آوردن منافع اقتصادی، محل وشرایط لذت و خوشگذرانی های شیخ های ظاهراً مسلمان ومقامات ارشد دولتهای عربی را که مشتی از افراد کثیف و بی وجدانی بیش نیستند، آماده می سازد.

به گزارش از رسانه ها، کشورهای خارجی از زمان به قدرت رسیدن ترمپ به مقام ریاست جمهوری متواتر برنامه ها و مراسم زیادی را در هوتل ترمپ برگذارمی کنند. سران دولتی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی ملاقاتها و شب گذرانی های خود را در هوتل مشهور و آنهم در نزدیکی قصر سفید، برقرار می نمایند. از یک جانب ترمپ می خواهد تا با آماده ساختن شرایط خوشگذرانی شیخ های عرب در هوتل خود و آنهم جهت اخذ امتیاز، بهره برداری سیاسی و اقتصادی از آنها نماید و از جانب دیگرعکس قضیه، خریداری به اصطلاح "حسن نیت" رئیس جمهور در بدل اقامت و استفاده از شرایطی که برای آنها مهیا گردیده است، از جانب شیخ های عرب می باشد.

پلان دیگر ترمپ فروش و صدور سلاحهای کشورامپریالیستی امریکا به کشورهای مروج و مدافع اسلام سیاسی یعنی شیخ های خود فروختۀ عربی است. وی با این اقدامات خود می خواهد تا اتحاد و پیمان جنگی را در منطقه به وجود بیاورد. در حالی که امکان دارد که با به وجود آوردن پیمان جنگی کشور های عربی و امریکا که کشور اسرائیل هم شامل آن است، روزی سلاح های صادر شدۀ  امریکا را علیه همدیگر به کار ببندند و منطقه را به خاک و خون یکسان نمایند. طوری که تا به حال دیده می شود وی فقط به فکر صاحبان صنایع سلاح سازی و ثروت عظیم شرکت های جهانی که خودش صاحب شرکت های متعدی است، می باشد. ترمپ نه در فکر حل دشواری های داخلی خلق امریکاست و نه هم در فکر خطرات جنگ اتومی در جهان که پی آمد های مرگبار و عواقب خطیری را در قبال دارد. وی خواهان تحکیم سلطۀ امپریالیسم امریکا به حیث یگانه قدرت جهان است، آرزوئی که در شرایط فعلی با موجودیت دو کشورقدرتمند سیاسی و اقتصادی یعنی روسیه و چین تحقق آن بدون مخاطره نمی باشد و دیگر این که گسترش سرمایۀ مالی، رشد و توسعۀ شرکتهای مربوط به خودش می باشد.

جمع آماده برای کشتار خلقها

منبع:

Spiegel Onlin


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com