http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 تلخیص، تر جمه و تبصره: رحمت ایماق.

۱۵ جون ۲۰۱۷

 

 

 

درگیری وبحران جدید میان دو کشور حامی اصلی تروریسم در جهان

 عربستان سعودی و قطر

 

Description: https://scontent.fyyc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19105518_1233362520108615_8762526826816929523_n.jpg?oh=49b43a14c32ef43a4efe8b9f8b546215&oe=59DE67A5

 

ریاض قطر را متهم به حمایت از تروریزم در شرایطی می نماید که خودش به صورت بسیار مهلک وکشنده، منطقه را مصاب به ایدئولوژی وهابی بنیاد گرا، که متصل به ایدئولوژی داعش وگروه های دیگرهمفکر آن می باشد، نموده است. وزیرخارجه ایالات متحده امریکا ازجانبین خواسته تا از وخامت بیشتر روابط میان دوکشور و درمنطقه خویشتن داری کنند و مسایل مورد اختلاف شان را ازطریق مذاکرات حل وفصل نمایند(؟!). قطر جایگاه فر مانده مرکزی نیروهای امریکایی درمنطقه بوده وهزاران تن از پرسونل نظامی امریکا در آن کشور مستقر است.

دونالد ترا مپ در سفر اخیرش به ریاض، شیخ تمیم بن آل ثانی، امیر قطر را ملاقات نموده و ابراز داشت که روابط میان دوکشور ایالات متحده امریکا وقطر در سطح خوب قرار دارد.

 

                                                                                 Description: https://scontent.fyyc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19059506_1233360353442165_8684158292703817890_n.jpg?oh=58b9edaeabbf4d662e6d7c35b70bfdee&oe=59A1D06E

در فوتوی بالا شیخ قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با دونالد ترامپ را مشاهده مینمایید

به روز جمعه گذشته لحن واشنگتن در مورد قطر تغییر نموده، به قطر که برای مدت طولانی حامی مالی تروریزم در یک سطح بسیار بالا می باشد گفت: " نفرت را توقف بدهید، واز کشتار ها دست بردارید." (؟!)

الی اکنون بن بست دپلوماتیک ادامه داشته و ایران بنادر جنوبی خویش را در اختیار قطر برای ورود کالاهای مورد نیازآن گذاشته است. کشور کوچک قطر برای کالاهای ضروری مورد نیاز خویش متکی به واردات از خارج است.

به روز چهار شنبه گذشته یک هوا پیمای باربر ایرانی حامل محصولات کشاورزی، وارد" دوحه" گردید.

اوردغان حمایت خویش را از شیخ آل ثانی ابراز داشت، زیرا یک دولت یاغی حامی تروریسم از دولت دیگر حامی تروریزم دفاع می نماید.

گزارشات حاکی از آن است که دولت قطر برعلاوه این که حامی تروریسم اید ئولوژی سلفی وهابی است، از اخوان المسلمین نیز حمایت می نماید. اخوان المسلمین تر کیه که اوردغان و حزب ( توسعه وعدالت ) او دارای ایدئولوژی اخوانی است، ازحزب اخوان المسلمین مصر نیز حمایت می نماید. واین یکی از نقاط نظر اختلاف جدی میان ریاض و دوحه است. گزارشات می رساند که ریاض به حمایت واشنگتن خواهان آن است تا سلطه کامل بر کشورهای جنوب خلیج  را داشته باشد، این در حالیست که در میان کشورهای شورای همکاری خلیج، قطر و ریاض منابع ذخیرۀ عمدۀ نفت را دارند وبنا برهمین دلیل قطر سر دمداری ریاض را همیشه به چالش گرفته است.

بحرین، امارات متحده عربی و مصر رابطۀ شان را با قطر قطع نموده و حامی عربستان سعودی در جنگ وتجاز در یمن نیز می باشند. همچنان از اثر فشار ریاض، کشور مالدیو در جنوب بحر هند روابط خویش را با قطر قطع نمود وبه این ترتیب کشور شیخ نشین قطر از خشکه وبحر در محاصره قرار گرفته که خلاف تمام موازین بین المللی حاکم است. چون ملل متحد اکنون به معنی واقعی آن وجود ندارد، بلکه این سازمان به حیث سخن گو و اهرم تجاوزات امپریالیستی ایفای وظیفه می نماید.

" به روز پنجشنبه گذشته، به تعداد 59 تن از افراد سر شناس قطری و12 نهاد به حیث تروریست و سازمان های ترورستی اعلام گردید. "

( شکی وجود ندارد که قطر هم در صدر لست حامی تروریسم در سطح جهان قرار دارد، مگر رهبری همه حامیان تروریست ها در سطح جهان را عربستان سعودی در تحت حمایت امپر یالیسم جهانی داشته است ).

قطر یکی از متحدین وفادار تر کیه و اور دغان در منطقه می باشد.

بر مبنای اظهارات سفیر تر کیه، احمد دمیروک، تر کیه قصد دارد تا یک پایگاه نظامی را در قطر برای مبارزه با کشور و یا کشورهائی که از آن نام گرفته نشده اعمار نماید.

تر کیه در حال حاضر متحد نظامی قطر می باشد وتعداد محدود از نیروهای نظامی در آن کشور دارد و قرار است تعداد بیشتر نیروهای نظامی را وارد قطر نماید.

کشورهای جنوب خلیج فارس، از انتقاد ؟؟؟ ترامپ از قطر در رابط به حمایت آن از تروریسم حمایت نمودند. همه تبصره ها حکایت از آن دارد که این مسئله ارتباط مستقیم به سفر ترامپ به ریاض و برنامه های نظامی جدید امریکا در شرق میانه و افغانستان دارد.

مسئله تغیر رژیم در سوریه و برداشتن رقیب تاریخی صهیونیسم اسرائیل، منزوی ساختن ایران  و نصب یک حکومت دست نشانده از تروریستان القاعده ای وداعش ، از بر نامه های دراز مدت امپریالیسم وصهیونیزم  در سوریه می باشد.

اظهارات ترامپ هیچ ربطی به تروریزم ندارد. هیچ کشوری در جهان بیش از ایالات متحده امریکا و متحدین کلیدی ناتوی آن، اسرائیل، عربستان سعودی ودیگر کشورهای یاغی متحد آن حامی ومتحد تروریسم نیست. وهیچ ملتی بیشتر از افغان ها از تروریسم ضربه نخورده است  ولذا ملت افغان  در مورد ماهیت تروریسم دولتی و غیر دولتی خوب می داند.

بخشی از اختلافات میان ریاض ومحدینش، شامل امریکا، بر سرروابط قطر/ ایران وحمایت آن از اخوان المسلمین در منطقه می باشد. مگر موضوع بزرگتر از این بر سر کنترول نفت منطقه، گاز، و خطوط لولۀ انتقال ومسیر آن است.

اگر این منطقه غنی از منابع انرژی نفتی نمی بود، این قدر از جنگ وتجاوزات امپریالیست ها رنج نمی برد وخلق های این کشورها در مسلخ حرص وآز امپریالیسم جهانی قربانی نمی شدند، آنچنان که مردم کشور ما افغانستان نیز بنا به موجودیت ذخایرعظیم زیر زمینی دست نخوردۀ خود  وموقعیت جغرافیای سیاسی اقتصادی کشور در جوارمنطقۀ بحیرۀ کسپین با ذخیره عظیم انرژی به این بر بادی وقتل عام مواجه شده است.

 

آیا عربستان سعودی به قطر حمله نظامی می کند وآن کشور را درجمله اقمار خویش در خواهد آورد؟

آیا این طرح در سفر اخیر دونالد ترامپ میان ریاض وواشنگتن منعقد گردیده؟

آیا یک جنگ منطقوی دیگری در پهلوی جنگ در عراق، سوریه ویمن در راه است؟

علی الاحمد، مدیر انستیتوت مطالعات امور خلیج به این عقیده است که این جنگ درحال وقوع است. وی  یک روز قبل گزارشی را در یافت نموده که حرکت نیروهای نظامی عربستان سعودی در نزدیکی مرزهای قطر مشاهده گردیده است.

علی می گوید : " هر گاه عملیات در یمن توقف نماید بدان معنی است که جنگ بر علیه قطر آغاز خواهد شد." " من باور کامل  دارم که ترامپ به ریاض این اجازه را داده که او هیچ اعتراض در مورد نخواهد داشت."

به ادامه، آقای علی الاحمد مدیر موسسه تحقیقات امور خلیج می گوید : " ریاض خواهان آن است تا قطر را برای کنترول بر منابع نفت  وذخایر نقدی آن به کشور تحت سلطه و ماهوارۀ خویش بدل کند.

" عربستان سعودی کشوری است که بر مبنای غارت وچپاول بنیاد گذاشته شده. این هما ن ماهیت اصلی خاندان آل سعود است که  از همان ابتدا مهاجمان بیابان ها وغارتگران بودند".

واکنون دوباره به پول ضرورت دارند وبه همین دلیل تهاجم را برای غارت وچپاول آغاز نموده اند.

دلیل دیگر به محاصره کشانیدن قطر، کنترول قیمت نفت است. گزارشات می ر ساند که به دلیل اتحاد جیو پولیتیکی جدید در شرق، واستفادۀ چین از منابع انرژی غیرفوسیلی، امکان بالا بر دن قیمت نفت در بازار جهانی غیر ممکن است.

اگر این برر سی درست باشد امکان وقوع و در گیری جنگ میان قطر وعربستان سعودی هر آن محتمل است.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com