http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران --ارسالی - بهرام رحمانی

۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

 

 

در همبستگی با  ربابه رضایی و در حمایت از آزادی رضا شهابی

 

کارگران و مردم آزادی‌خواه!

ربابه رضایی روز سه‌شنبه 5 دی ماه برای پیگیری وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به وزارت کار رژیم حکومت اسلامی مراجعه خواهد کرد.

رضا شهابی به واسطه فعالیت‌های کارگری و اثر بخشی در مبارزات کارگران، افشای ترفندهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مغضوب رژیم واقع شد و در خرداد 1389 همراه با ضرب و شتم شدید دستگیر شد، اثرات آن ضرب و شتم و شکنجه‌های دوران زندان باعث شد این فعال رزمنده کارگری از ناحیه گردن و نخاع مورد آسیب جدی قرار گیرد تا جایی که وی تاکنون دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است، او بارها در اعتراض به پرونده سازی رژیم و پیگیری مطالباتش اقدام به اعتصاب غذا کرده است، رضا شهابی در دومین دور زندانش که با طراحی ترفند رژیم به زندان کشیدش در اعتراض به پرونده‌سازی اخیرش بار دیگر اقدام به اعتصاب غذا کرد که با وعده مسئولان قضایی رژیم به اعتصاب غذای خود پایان داد. مسئولین رژیم تاکنون نه تنها به وعده‌های خود عمل نکردند بلکه در توطئه‌ای دیگر و با اتهاماتی واهی احکام سنگینی را به او تحمیل کرده‌اند.

وضعیت جسمی رضا شهابی اخیرا با دومین سکته رو به وخامت گرائیده اما مسئولان رژیم عامدانه از رسیدگی پزشکی در بیرون از زندان برای او ممانعت به عمل می آورند. در پیگیری همین وضعیت جسمانی مخاطره‌آمیز او است که همسرش ربابه رضائی روز سه شنبه به وزارت کار مراجعه خواهد کرد.

ما در همبستگی طبقاتی از اقدام ربابه رضایی اعلام می‌کنیم در رابطه با وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی، مسئولیت هر گونه فرجامی بر عهده مسئولان قوه قضاییه و عوامل امنیتی رژیم است، ما خواهان  آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در ایران هستیم.

 

کارگر زندانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد حاکمیت سرمایه داری در ایران

 

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

26 دسامبر 2017


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com