http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


آرش - فراه

 اول جنوری ۲۰۱۸

 

افزایش بی پیشینۀ تلفات طالبان جنایتکار در جنگ ارتجاعی جاری در ولایت فراه

 

تحرکات و رفت و آمد طالبان، این نوکران خودفروختۀ روسیه، ایران و پاکستان از چندین ماه به این طرف در چند کیلومتری اطراف مرکز شهر فراه افزایش یافته که از یکطرف مانع کشت و کار مردم گردیده و از جانب دیگر گشت و گذارعادی مردم را نیز به مشکل مواجه ساخته است. تا جائی که اکثریت ساکنین دهات پشت رود این ولایت که در این فصل سال مصروف امور زراعت می باشند، ناچار به کوچ اجباری به مرکز شهر فراه و یا ولایت هرات گردیده اند.

جنگ و درگیری بین نظامیان دولت مزدور و طالبان وحشی، که ناشی از تغییر ارباب خارجی، تضاد منافع جناح های مزدور و بر سر تصرف منابع تریاک و تبارزقدرت برای بدست آوردن معاش بیشتر از اربابان شان است ، توده های فراهی را با مشکلات جدی مواجه ساخته، از یک طرف روزانه ده ها هموطن ما در این ولایت به خاک و خون کشیده می شوند، از جانب دیگر باغ ها، خانه ها و کشتزارهای مردم این ولایت در نتیجۀ این جنگ ارتجاعی ویران می شوند.

درعملیات هوایی که عساکر قول اردوی 207 ظفر در اول ماه جدی به راه انداخت، چندین عضو برجستۀ طالبان جانی(که حتماً از نوکری امریکا - پاکستان به نوکری روسیه - ایران رفته بودند)، از جمله ملا عبدالصمد معاون والی طالبان در ولایت هرات، حاجی باری، ملا لعل، صادق مسئول نظامی، ماین گذاری و اکمال کنندۀ مواد انفجاری، بسم الله سرگروپ طالبان، بختیار نیازی قومندان قطعۀ سرخ طالبان و نزدیک به 36 عضو این گروه جنایتکار و جاهل کشته شدند. علاوه بر آن در این عملیات 15 واسطۀ نقلیه و یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات طالبان کاملاً تخریب و از بین برده شدند. به تعقیب آن در نتیجۀ حملۀ هوایی که روز پنجشنبه 7 جدی از سوی این قول اردو در منطقۀ بین قریۀ نعل دشت و ننگ آباد ولسوالی خاک سفید صورت گرفت، 9 تن از طالبان جنایتکار و مزدور به شمول دو پاکستانی کشته و 5 تن دیگر آن زخم برداشتند.

با وجودی که هر روز ده ها تن از نیروهای جنایتکار طالبی در ولایت فراه به قتل میرسند و ده ها تن دیگر زخمی می گردند، اما بازهم شدت و حدت جنگ ارتجاعی جاری بین عساکر دولت مزدور و طالبان جنایتکار و وابسته در این ولایت کم نگردیده و هر روز تنور جنگ جاری داغ و داغتر می گردد.

روزی نیست که در ولسوالی های مختلف ولایت فراه تعداد زیادی از نیروهای وحشی طالبی که مسلح با سلاح های ساخت ایران و روسیه می باشند، در نتیجۀ حملات هوایی و زمینی عساکر اجیر دولت ساختۀ دست جان کری به قتل نرسند، اما بازهم میدان های جنگ پراست از طالب بچه هائی که به دلیل جهل، نادانی، فقر، بیچارگی و بدبختی سلاح ایرانی و روسی را بر شانه انداخته و به هدایت باداران خود، توده های درد دیده و ستمدیدۀ ما را به قتل رسانده و خانه های شان را ویران می سازند.

در سگ جنگی جاری بین استعمارگران و عساکر دولت مزدور از یکطرف و طالبان جنایتکار، داعشی های خونریز و سایر گروه های تروریستی (برخی گزارش ها میرساند که بیش از 20 گروه تروریستی مختلف در افغانستان فعالیت دارند) از جانب دیگر، این مردم بیچاره و ستمدیدۀ ماست که بیشترین قربانی ها را متحمل می گردند؛ خانه و کاشانۀ شان به ویرانه مبدل می گردند و عزیزان خود را در این جنگ ارتجاعی و ساختۀ دست کشورهای تجاوزگر از دست می دهند.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com