http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عزت آهنگر نیزک

۱۵ جون ۲۰۱۷

 

شکار مهر

بیاکه با تو به آهنگ مهر شــکار کنیم      فرشته های زمین را قطار و یــار کنیم
بیا طــــراوت ذهـــــن بهــار نو سازیم      زمـــیــــن هرز خــدا را دیار نو سازیم
به پـــاس عزم رهایی شنای تازه کنیم      به باغچۀ دل محروم طرب اضافه کنیم
بــیــــا عبور خط عشق در مسیر هدف     کشیم ز حکمت علم پاک از جنازه کنیم
بیا کـــتـــــاب محبت به کهکشان قلوب    ورق ورق به نگاریم صحیفه تازه کنیم
قـلم به عـــفـــت محراب عشق برگیریم     چو نقش مانی کمان رنـگی هنر گیریم
روان پـیر خرابات، نـــســـــــل میخانه      یکی یکی به مســــــیر حضور گلخانه
ظهور دعوت دلهــابه عشق خورشیدی     صبور مــوهبت ســـیــنه های مرشیدی
به مهر و ماه در آمــیزد این تعامل را       ز ابر نقره به عزت چــکــد تکامل را
میان گلشن پیمان به عــزم مزرع نور
حلول رشد رهایی رسد به مغز شـعور

***


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com