http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg                            http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg

www.razmendagan.com                                                                                                                     afgrazm@gmail.com 


شاعر نابینا عبدالباقی  قایل زاده
۲۷ جولای ۲۰۱۶

 

 

   چنــــــگال  بـــــــــا ز

         نازم آن مشتی که  مغـز زور منــــدان بشـــکــــنـــد

           تفُ به آن دستی که دلهــــای ضعیفان  بشــــکـــنـــد

           پنبه را هر دختری زیر لگــــــد خــــواهــــد شکست

           دارد آن پا قدر، کــــــو خار مُغیــلان  بشـــــکـــــنــد

           شیشه بشکستن نباشد افــــتخـــــار سنــــگ سخــت

           "سنگ اگر سخت است جای شیشه سندان بشکند"

           کلبۀ  درویش را هــــر کس  تـوان  سازد  خــــراب

           خادم آنــم که  درب  قـصر  خاقان   بشــــــکـــــنـــد

           مـــن  بـــــلاگردان  نیروی   جـــــوانانی   شـــــــوم

                                                            کـاستخـوان گـــردنِ گــردن فــرازان  بشـکـــــــنـــــد                                                 

           تار و پـود عنکـبــوت  از هـم  گسستن  نیست  زور

           فرش راه  آن شوم  چون بند و زندان  بشــــکـــنــد

           پیش دانش، سحر و جادو زود افتد بـــــر ســـجـــود

           معرفت  آخر  طلسم  و  رمز شیطان  بشـــــکـــــنــد

           داغــها  دارم   ز  استبـداد   و  شادم  عـــاقــــبــــت

           شوخی شمـــع  مــزار مـــا چراغـــان  بشـــــکــنــــد

           سر بلندی  زیر تـیـغ  امتـــحان  گـــــردد  نـصیـــــب

           چشم " باقی"  دست  قاتل را به  مژگان  بشــــکنــد

***


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com