www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کانون فرهنگی ادبی مهتاب

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۷

 تنهاییِ
 

کانون ادبی فرهنگی مهتاب طبق روال همیشگی شب پنجشنبه،  شب شعری با گردانندگی آقای واحد مطهری و اشتراک شیخ الشعرا استاد فدایی هروی و جمع زیادی

از شاعران جوان و ادب دوستان، با شکوه هرچه بیشتری برگزار کرد.

استاد بزرگوار فدایی هروی بزم شعر را باغزلی از سروده های خود شکوفه باران کردند.

 

 

نقش تمنا

 

ما را که دل در آتش سودای دیگـر است        زان شعله ایست کو ز تجلای دیگر است

مجنون زلف و خال خطی گر شدیم لیک        خرگاه دیده خلوت لیلای دیگـــــــر است

گر چشم ما به جانب گلبرگ عارضیست       بر لوح سینه نقش تمنای دیـگـــــــر است

هرچند لاف باده و میخانه مــیـــزنــیـــــم      مستیّ ما ز نشئۀ صهبای دیگـــــــر است

ما طایران گلشن قـــدس انــــدریـــن فضا       پرواز ما ز بهر تماشای دیـــگـــــر است

این تیره خاکدان نــــه مقام نشست ماست     بنیاد آشیانۀ ما جای دیـــگــــــــــــر است

ماگرچه خوار هرنظر و خاک هـر رهیم        اینهم ز یُمن همت والای دیــــگــــر است

غمگین نه ایم از اینکه چرا گردش زمان      با ما فسردگان به تقاضای دیـــگــر است

جولانگۀ مگس نـــــبـــــــود آسمان عشق     کاین آشیانه موقف عـنـقای دیــگــر است

رمـــز مجــاز را ز حقیقت کجـا شناخت       آن دیده ای که احول و بینای دیگـر است

می خور، مخور دگر غـم دوران "فدائیا"

کازاده مرد را غم و سودای دیگــر است

 

در ادامۀ محفل آقای شفیق سلطانی غزلی را از سروده های حضرت حافظ خوشخوانی کرد:

 

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

                                     بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

                                    مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد

                             که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل

                                 بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

                                      که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

                              حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز

                               که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم

شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین

                                اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد

                                      همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم

 

 در اخیر برنامه شاعر جوان و خوش قریحه شعیب حمید زی این سرودۀ با محتوای خود را خوشخوانی کرد:

 

 تنهاییِ


 

از آســــمـــان ها یک ســتــاره ناگهان افتاد     آنشب یکی از چشمت ای نا مــهــربان افتاد

آنــشــــب برایت شـــعـرهایی تازه دم کردم     آنــشـــب نبودی، شـــعــرهایم از دهان افتاد

دنبال تو گـــشــتـــــم تمامِ شــعــرِ سعدی را    آنقدر گـــشــتم تا که ســـعــدی از زبان افتاد

آن شب جـــنـــونی وصله‌ ی حالِ خرابم بود     آتــشــفـــشـــــانی خــفــتـه در کوهِ کتابم بود

عرفان شرقی ناگهان وا شد ورق می خورد    شـــیخی درون چشم نمناکم عرق می خورد

هی مـــولوی در کوچه و بازار می رقصید     حلاج پای چـــوبــــــه های دار می رقصید

زرتُشت هم تـــنــهــــاییِ "انسانِ برتر" بود     چشمان نــیـــچــــه آخرِ این ماجرا، تر بود

هی دلــقــکی بازنده روی کارت می خندید    براین جهان و خنده هایش سارت می خندید

نیما دراین "افسانه" هـا افــسانه سازی کرد   با وزن های شــعرِ من تا صــبح بازی کرد

در دستِ ســــردم دفتر شعرِ "زمستان" بود    آتش زدم آن را"که سرماسخت سوزان بود"

آتش درون شعر عــــاصی شــعله ور میشد    عــاصی غمش در سوگ کابل بیشتر میشد

آتــش زدم بـــا فــــنــدکت کــــوهِ کتــابم را     کابوس های مـــــــانده در حال خــرابم را

خاکــــــستری بودم که روی تخت پاشیدم       روی تــــمـــــــــام خاطراتت نفت پاشیدم

رویای تو در شعله های بی امان رقصید       آنشب تنت با ســـــمفونیِ مردگان رقصید

با مرگ رقصیدی و چایت از دهان افتاد        در ظرف چایم جای چایی شوکران افتاد

آنشب فـــقــــط، تـنهایی‌ام تنها رفیقم ماند

تنهایی‌ام هم روی دســــتم نیمه جان افتاد


 

این بود گزیده هائی از شب شعر مهتاب که خدمت فرستاده شد تا در دسترس علاقه مندان شعر و ادب قرار گیرد.

                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com