www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


سمیع از فراه

۱۸ دسامبر۲۰۱۷

 

 

قتل و کشتار توده های زحمتکش فراهی تا چه زمانی ادامه خواهند یافت؟

 

گشت و گذار طالبان جنایتکار و مزدور از چند ماه به این طرف در ولایت فراه بیشتر گردیده  و به جز از اطراف مرکز شهر فراه، در اکثر ولسوالی های این ولایت (جوین، بکوا، شیب کوه، خاک

سفید، پشت رود وغیره)، طالبان به صورت علنی و بدون ترس، توسط موتر ها و موترسایکل ها به شکل گروهی با حمل سلاح های ایرانی و روسی در رفت و آمد اند. این جنایتکاران حرفه یی که

صفوف آن را افراد بیکار، فقیر و جاهل تشکیل می دهند و رهبری آن را مشتی وطنفروش و جنایتکار مزدور می سازند، در برابر توده های فقیر و بیچارۀ ولایت فراه هیچ رحم و ترحمی ندارند و به

طور اوسط روزانه 10 الی 15 تن از مردم زجر دیدۀ این ولایت را به بهانه های مختلف به قتل می رسانند. علاوه بر آن در حمله هائی که به صورت متواتر بالای پوسته های امنیتی عساکر اجیر دولت

پوشالی به راه می اندازند نیز تعداد زیادی از عساکر اجیر کشته و زخمی می شوند.

روزانه مراسم فاتحه و ختم ده ها انسان در مساجد مرکز شهر فراه و ولسوالی های اطراف آن که در نتیجۀ جنگ نیابتی و ارتجاعی جاری بین اشغالگران، طالبان مزدور، داعشی های گماشته شده و

عساکر اجیر دولت پوشالی، کشته می شوند برگزار گردیده و انسان های زیادی در غم از دست دادن عزیزان شان به خاک سیاه می نشینند. همچنان طرف های این جنگ وحشیانه و ارتجاعی جاری

محلات مسکونی، زمین های زراعتی، باغ ها و کشت زارهای توده های فقیر و بیچارۀ فراهیان را ویران کرده و یا به آتش می کشند و هست و بود آن ها را به خاک یکسان می سازند.

توده های فراهی بیشتر از این تاب و توان این همه ظلم و ستم را ندارند، اما با تاسف که بنابر نبود یک نیروی مردمی، حیران مانده اند که چه کنند و چگونه این همه ظلم و ستم را تحمل نمایند.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com