www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده: ض. نوابی

۸ دسامبر ۲۰۱۷

 

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

137

تبصرۀ گردآورنده: استعمارگران کهن وقتی کشورهائی را مستعمره می ساختند، جمعی از نخبگان و نیروهای کارآ را توسط کشتی و یا وسایل حمل ونقل دیگر به مصرف خود به کشور استعمارگر منتقل می کردند. اما استعمارگران نوین قرن بیست ویکمی امریکائی و اروپائی، کشورهای مستعمرۀ شان را به جهنمی از آتش و خون و گرسنگی بدل می سازند تا نیروی کار و نخبه گان جوامع مستعمره(افغانستان، سوریه، عراق و...) به پول خود و باقبول خطر مرگ خود را به کشورهای استعمارگر اروپا و امریکا برسانند تا شاید زنده بمانند. مطلب زیرین نمونۀ از این پروسۀ دردناک زادۀ امریکا و اروپا است.

 

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

 

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی برای پناهجویان شده است.
یک روزنامه آلمانی فهرست بیش از ۳۳ هزار مهاجر قربانی را نشر کرد.
(آمارتلفات پناهجویان افغان دقیق نیست ولی گفته می شود بیشتراز ۱۵۰۰ نفر غرق و یا کشته شده اند)

(دریای مرگبار اژه)
در جریان بحران مهاجرت از خاورمیانه و آسیای جنوبی به اروپا که از اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز شد، انسان های زیادی در مسیر راه جان باختند بیشترین مهاجران در مسیر مهاجرت در دریای خروشان اژه غرق شدند.
به تازگی سازمان ملل متحد گزارش داده که تنها از آغاز امسال پنج هزار انسان در مسیر مهاجرت ها در مسیرهای مختلف جان باخته اند.

یک روزنامه آلمانی سندی را تهیه کرده است که در آن نام ۳۳ هزار و ۲۹۳ پناهجو درج گردیده است. این روزنامه نوشته که این انسان ها به خاطر سیاست های سختگیرانه و محدودیت ها برای رسیدن پناهجویان به اروپا جان شان را از دست دادند.

امواج آب، تن بی جان ساجده علی دختر پنج ساله افغان را به ساحل ترکیه آورد. قایق حامل این کودک و خانواده اش به همراه چندین مهاجر دیگر غرق شده بود.
فاریس علی یک نوزاد سوریایی نیز در خیمه ای در یک ساحل ترکیه از سرما یخ زد و جان داد.
ساموئل لاغر اندام از کانگو نیز همراه با خانواده اش در جریان تلاش برای رسیدن به اسپانیا در بحر غرق شد.
این سه کودک در میان هزاران مهاجر قربانی می باشند که یک روزنامه آلمانی فهرستی از آنان را ترتیب کرده است.

روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان با تهیه این فهرست تلاش دارد تا تصویری از فاجعه انسانی را بسازد که در مدیترانه اتفاق افتاده و هنوز هم جریان دارد.
هزاران مهاجر و پناهجو در جریان تلاش برای رسیدن به اروپا جان شان را در بحیره مدیترانه و در مسیر راه های زمینی از دست داده اند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
چندین تن هم در کنار نام شان ثبت شده که در حملات نژاد پرستانه و خارجی ستیزانه کشته شده اند.
در کشوری که آنان فکر می کردند امنیت دارند و به همین امید کشورشان را ترک کرده بودند.
بقیه مهاجران بر اثر آتش زدن کمپ های پناهجویان جان باخته اند و یا در مسیر جاده آنها را موتر زده است.

این فهرست همچنان شمار زیادی از موارد خودکشی را در میان پناهجویان، مهاجران و پناهندگان ثبت کرده است.
برخی از آنان خودشان را آتش زده اند، برخی خود را حلق آویز کرده و برخی هم از یک ساختمان و یا محل بلندی خود را به پایین انداخته اند.

هموطنان ما که از این طریق به اروپا رسیده اند به احتمال قوی از دیدن این تصاویر ناراحت شوند و آن خاطرات تلخ به یاد شان بیاید.

 


دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

دریای مدیترانه گورستانی دستجمعی پناهجویان

منبع: انترنت


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com