www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده پیمان

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۷

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

131

تبصرۀ گردآورنده: یکی از اهداف استعمار ضربه زدن بر روان مردم کشور مستعمره است تا بدین وسیله بتواند قدرت سالم اندیشیدن را از مردم بگیرد. هم اکنون همۀ علایم انواع بیماری های روانی بیشتر ازهرکس دیگری برسیاستمداران و به اصطلاح روشنفکران کشورما متبارز است. خودخوری، برخوردهای عصبانی، تخریب دیگران، توطئه، قدرت خواهی و تجزیه طلبی و ... نمودهای متبارز این بیماری است که دروجود گرایشات مختلف سیاسی در افغانستان به چشم می خورد و مردم ما بار رنج و عواقب این فاجعۀ محصول استعمار را می برند.

 
مسئول بخش صحت‌روانی وزارت صحت

 ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم افغانستان با مشکلات روانی مواجه هستند

از دهم اکتبر یا روز جهانی صحت روانی با شعار (صحت روانی در محل کار) در ولایت هرات بزرگداشت به عمل آمد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۲
 
۶۰ تا ۶۵ درصد مردم افغانستان با مشکلات روانی مواجه هستند

مسئولان وزارت صحت عامهٔ کشور می‌گوید که به دنبال برسی‌های انجام شده میانگین آمار بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم افغانستان با مشکلات روانی مواجه هستند. به گفته مسئولین ۷۳ درصد زنان و ۵۹ درصد مردها با علایم افسردگی دچار هستند. از سویی هم آنان می‌گوید که به دفتر آی ام (تنها مرکز صحت روانی غرب کشور) سالانه ۱۱ هزار بیمار روانی مراجعه می‌کند.
از دهم ماه اکتبر که برابر می‌شود با روز جهانی صحت روانی با شعار (صحت روانی در محل کار) در لیسه دخترانه تجربوی هرات بزرگداشت به عمل آمد.
داکتر بشیر احمد سروری مسئول بخش صحت‌روانی وزارت صحت کشور می‌گوید بنا بر آماری که از سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ در افغانستان جمع‌آوری شده بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم افغانستان با مشکلات روانی مواجه هستند.
او می‌گوید که تفاوت میان داشتن مشکلات روانی و بیمار روانی بودن زیاد است و مشکلات روانی شامل افسردگی، فقر، ازدواج اجباری و می‌باشد.
از سویی هم آقای سروری تأکید می‌کند که ۷۳ درصد زنان در افغانستان با مشکلات روانی همچون افسردگی مواجه هستند، این در حالی است که ۵۹ درصد مردان هم با این مشکل روبرو می‌باشند.
همچنین او افزود که آنطوری که باید در افغانستان تاکنون بررسی درستی از آمار افراد مبتلا به بیماری‌ها یا مشکلات روانی جمع‌آوری نشده‌است.
ازسوی هم داکتر عبدالفتاح مسئول دفتر آی ام (تنها مرکز صحت روانی غرب کشور) تأکید می‌کند که سالانه حدود ۱۱ هزار تن از ولایت‌های غرب کشور تنها به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند.
او می‌گوید که بیشتر این مشکلات در بین خانم‌ها و کودکان دیده شده‌است.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب در حوزه غرب کشور (هرات)


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com