www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده - ض. نوابی

۲۰ سپتامبر۲۰۱۷

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

126

تبصرۀ گردآورنده:

امپریالیسم و ارتجاع که دست دردست هم، کشورما را ویران می کنند و مردم ما را به خون می کشند، در اغوای اذهان عامه نیز خیمه شب بازی مشترک می کنند. یک روز پاکستان از دست داشتن در انفجار انکار کرد و برخی راکت های دوربرد امریکا را عامل انفجار بزرگ چهارراهی زنبق دانستند. اما امروز که امریکا به پاکستان اخم ابرو نشان داده، برای ردگم کردن موضوع، صدراعظم پاکستان مسئولیت کاری را که رد کرده بود، می پذیرد. این چه خیمه شب بازیست و درپشت آن چه مسئلۀ پنهان است؟ ما افغان ها نمی دانیم. ولی می دانیم که امریکا و حاکمان پاکستان، مشترکاً عاملان قتل مردم بی گناه ما هستند.   

نخست وزیر پاکستان اعتراف کرد انفجار چهارراهی زنبق کابل در کشورش طرح‌ریزی شده بود

شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه 18 سپتامبر 2017، در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی اعتراف کرد که انفجار چهارراهی زنبق شهر کابل که صدها کشته و زخمی برجای گذاشت در پاکستان طرح ریزی شده بود.

به گزارش روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با این روزنامه گفته است که سه یا چهار تن برای انجام این حمله از پاکستان به افغانستان رفته بودند.

نخست وزیر پاکستان در این مصاحبه گفت، یک موتر مملو از مواد انفجاری از مرز پاکستان وارد افغانستان شده و برای چند روز در یک سفارت در کابل پارک بود.

حمله انتحاری سنگین که سه ماه قبل در منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان رخ داد، در نتیجه آن دست کم 150 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند این رویداد ناشی از انفجار یک موتر تانکر فاضلاب بود.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای، اعلام کرده بود که این حمله توسط شبکه حقانی در پاکستان طرح ریزی شده است.

در پی این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری با رد این موضوع گفته بود افغانستان به دلیل ناکامی‌ خود پاکستان را ملامت نکند.

منبع انترنت.

 

                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com