www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

 ۲۱ جون ۲۰۱۶

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

۵۸

تبصرۀ گرد آورنده:  یکی از نتایج ترکیب فرهنگ امپریالیستی با اسلام سیاسی مزدورغرب، ترویج فحشا است و دین اسلام هم دراین کشورها نتوانسته مانع رشد آن شود. این هم نمونۀ دیگری ازآن درکشور اسلامی مالیزیا. شیفتگان نمونۀ نظام مستعمراتی امپریالیستی غرب، به ویژه امریکا، در افغانستان، باید مسئوولیت چنین جنایتی را نسبت به مردم بی گناه ما ، که نتیجۀ حضور غربیان درکشوراست، نیز به عهده بگیرند.

 

بالاترین رقم تجارت فحشا در یک کشور اسلامی

یک کشور مسلمان، با پشت سر گذاشتن تایلند و فیلیپین، بزرگ ترین مرکز فحشا در جهان شد.

روزنامۀ آلمانی "دی ولت" با انتشار گزارشی دربارۀ رشد تجارت جنسی در مالزیا نوشت که این کشور با گذر از تایلند و فیلیپین به اولین مقصد تجارت جنسی ارزان در دنیا تبدیل شده است و مراکز اینگونه فعالیت ها در اصلی ترین خیابان های کوالالامپور، پایتخت مالزیا، قابل دسترسی است.

هر چند مالزی کشوری با اکثریت مسلمان است و قوانینی علیه آزادی فحشا دارد و حتی فحشا در این کشور غیر قانونی است، اما هیچ یک از این محدودیت ها مانع شکوفایی تجارت فحشا در این کشور نشده و اکنون ارزش تجارت جنسی در مالزیا به 854 میلیون یورو رسیده است.

روزنامۀ "دی ولت" گزارش داده است که اکنون خانه های فحشای کوچک و سالن های ماساژی که خدمات جنسی هم ارایه می کنند، در سراسر مالزیا گسترش یافته اند.

آمارها نشان می دهد که به ازای هر 10 هزار نفر 52 فاحشه در مالزیا وجود دارد، در حالی که این عدد در تایلند 45 است.

صاحبنظران معتقدند که وضعیت فرهنگی نابسامان مالزیا در این زمینه، نتیجۀ سیاست توسعۀ مالزیا، بر اساس الگوی غربی، در سال های اخیر است.


افغان پیپر


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com