www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


گردآورنده: پیمان

 ۱۷ جون ۲۰۱۶

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

۵۷

غربی ها که مزورانه دم از حقوق بشر و ... می زنند این است گوشۀ از تبارز اصلی فرهنگ غربی(امپریالیسم) در سوء استفاده از انسان وانسانیت

کودکان مهاجر و سوءاستفاده جنسی از آنان در اروپا

با بروز جنگ در کشورهای خاورمیانه و آفریقایی، خانواده‌های بسیاری بی‌سرپرست شده و یا به سوی اروپا فرار می‌کنند تعداد زیادی از کودکان هم بدون سرپرست به قاره سبز می‌رسند، اما زندگی بسیار سختی در انتظار آنان است.

به گزارش تایم؛ پس از بروز جنگ در برخی از کشورهای خاورمیانه (سوریه، یمن، افغانستان و ....) و چند کشور آفریقایی (لیبی، نیجریه، نیجر و ...)، ویرانی، کشتار تعداد زیادی از مردم و فرار باقی‌ماندگان به سوی کشورهای امن، از جمله اروپا، موجی از مهاجرین از شمال آفریقا و غرب آسیا به سوی اروپا روانه شده‌اند.

والدین زیادی پیش از سفر یا در طول این مسیر جان خود را از دست می‌دهند و بنابراین کودکان بی‌سرپرست وارد خاک اروپا می‌شوند. تعداد این کودکان کم نیست.

آمارهای صندوق کودکان سازمان ملل نشانگر وضعیت بحرانی مهاجران، به ویژه کودکان است. مطابق با گزارش اخیر این صندوق، 9 کودک از 10 کودک از کشورهای شمال آفریقا، مثلاً لیبی، بدون همراهی والدین خود به ایتالیا وارد می‌شوند.

فقط ظرف چندماه اخیر 7000 کودک به تنهایی به قاره اروپا مهاجرت کرده‌اند، رقمی که دو برابر شدن تعداد این کودکان، در مقایسه با سال گذشته را نشان می‌دهد.

اما آنچه در اروپا در انتظار این کودکان است نیز چندان خوب نیست. این کودکان به انجام کارهای سخت گماشته می‌شوند، از آنها سوء استفاده جنسی می‌شود، در مقایسه با کاری که انجام می‌دهند درآمد بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، و برخوردهای اجتماعی با آنها بسیار خشن و نامناسب است.

 

فرار یک عضو مهم داعش با میلیون ها دالر

این هم نمونۀ از عصارۀ اسلام سیاسی(جهادی، طالب و داعش) که دربرابر پول، ایمان شان کوچ می کند

 

مسؤول اموال گروه تروریستی داعش در کرکوک به همراه میلیون‌ها دالر ناپدید شد.

یک منبع امنیتی در استان کرکوک به شبکه السومریه گفت: این سرکرده داعشی پس از برداشتن مقادیر بسیاری پول، فرار کرد.

به گفتۀ این منبع، این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد و قبل انیز شماری از عناصر داعش با اموال این گروه تروریستی فرار کرده‌اند.

گروه تروریستی داعش از سال 2014 مناطقی در جنوب غربی استان کرکوک را تحت کنترل خود درآورده است.

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com