File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg   

www.razmendagan.com                                                                                                                             afgrazm@gmail.com  


     ارسالی وژمه

۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

 

 

با نوشیدن آب گرم به سلامت برسید

درمان با آب گرم:
اتحاد بیماریهای جاپانی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج صد درصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد.
سردرد شدید، فشار خون، کم خونی، درد مفاصل، فلج. ضربان شدید یا تند قلب، صرع یا میرگی، چربی، سرفه، التهاب حلق، آسم، سل، التهاب شرایین و هر مرضی که به مجرای ادرار مربوط می شود، زیادی ترشح اسید و التهاب معده، کم اشتهایی و هر مرضی که به چشم و گوش و حنجره مربوط می شود.

طریقه درمان با آبی که بجوش آمده:
هر روز صبح زود از خواب بیدار شو و 4 گیلاس آب با معده خالی بخور 160 میلی و آب باید گرم باشد ولی نه آنقدر که زبان را بسوزاند ولی شیر گرم نزدیک به گرم باشد و تا 45 دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید.
پس از هر وعده غذا تا 2 ساعت آب نخورید بعضی از افراد یا مریض ها در اوایل برای نوشیدن 4 گیلاس اب در یک وقت مشکل دارند می توانند کمتر آب بنوشند و اهسته اهسته به ۴ گیلاس برسد.

نتایج درمان با آب برای امراض زیر در مدت معین زیر ثابت شده است:
مرض قند 30 روز
فشار خون 30 روز
مشکلات معده 10 روز
انواع سرطان 9 ماه
سل و التهاب شرائین 6 ماه
کم غذایی 10 روز
مشکلات مجاری ادرار 10 روز
مشکلات بینی و گوش و حنجره 20 روز
مشکلات عادت ماهیانه 15 روز
مشکلات قلب و انواع آن 30 روز
سردرد شدید 3 روز
کم خونی 30 روز
چربی 4 ماه
صرع و فلج 9 ماه
مشکلات دستگاه تنفسی 4 ماه 


www.razmendagan.com                                                                                                                    afgrazm@gmail.com