The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                                  

www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


آرشیف اشعار رسول پویان
  
 

حق هویت

چشمان خسته

سلسلۀ انتحاری

مرگ تدریجی

منبع جنگ

دریای خروشان

سال های خراب

بلای جنگ

تجلیگاه دل

نای موسیقی

شاخ استبداد

جنگ نفرین شده

شوق نگاه

ورطۀ فساد و تباهی

تار گسسته

نسل کشی در میرزااولنگ


در سوگ هرات

یاد جوانی

تاریکستان

چراغ عشق و مستی

شعر دریا ها
فوران عشق

دل صد پارۀ عید وطن

نظام مافیایی

شهروند عدل و مساوات

دل خونبار کابل

کابل در خون شناور

جنگل وحشت

رقص واژگان

مادر هستی

نجات مام وطن

حسن زیبا

دل سنگین استبداد

شرارت طالب


همای کاغذ

 

دنیای دل

دیو استعمار

بوسه با پیغام

روشنگری

زمانۀ پر خشم و کین
موج شادی

دل پر شرار عشق

نوبهاری نیست


مستان حقیقت

آتش وحشت

عشق باز دل

مسلخ وطن

دیدۀ بینا

ترانه ساز

مرگ غریبان

شیشۀ بشکسته
 

فساد و افراط

عشق و تمدن
 

دنیای نمایشی
 

پستۀ بی مغز
 

آزادی مسموم
 

الماس بخت

خمستان عشق
 

امواج طالع
 

نام نیکو
 

ساز عشق
 

افراط و جنگ
 

گلان سرخ پرپر


رود خانۀ حیات

 

رویای شیرین
 

وحشت خونبار
 

شمشیر بیداد
 

بزم نشاط
 

شورغزل
 

وحدت، نه استبداد قومی

قصۀ دل


دروغ می گویند

 

تاریخ رخشان وطن

آتشفشان خونین

کشاکش خونین

مظاهرۀ خونین کابل

عشق و آزادی

توفان جنگ

ارث پدر

آوای خاموش
 

تندور دسایس
 

عقده و کین

زادگاه مولوی
 

نقش تازه
 

رنگ غزل

رقص رویا

بلای جنگ و فساد

کتاب زندگی

چشم عبرت آموز

عصر نمایش

آسیاب ظلم

تاج ستمگری

گلان پرپر

حکایت خونین

نالۀ سکوت

زلف شفق

گل های کاغذی

شام غریبان

آهنگ فریاد

فرهنگ جهالت

غدۀ بد خیم افراطی

جنبش مینا

نوروز خونین وطن

دزدید و رفت

جنگ و صلح

جنگ و بحران

زمزمۀ آبشاران


سنگ ستم

 

آه مظلوم

افراط خونین

عطر آزادی

نور تمدن

دل پاک محبت

بازیگری

بشکن بشکن

سال نو، سال کشتار

شــب یـــلـــد

سایت "رزمندگان" با خورشید همنشین باد


فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان

 

مردم شمال افغانستان، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیائی
 

طالبان و روز های دشوار هرات بخش آخر
 

نَقل وطن


طالبان و روزهای دشوار هرات ۷

طالبان و روز های دشوار هرات ۶

مرگ دل

 

طالبان وروز های دشوار هرات(۵)

طالبان وروز های دشوار هرات(۴)
 

شقایق سرخ بهار
 

سال نو و جشن نوروز  برهمگان مبارک باد


آفتاب عشق

 

طالبان و روز های دشوار هرات ۳
 

زن مساوی مرد


طالبان و روزهای دشوار هرات
۲


خشم طبیعت


طالبان و روزهای دشوار هرات
1

گل رهائی

شناخت آلات موسیقی اصیل در افغانستان(۴)

حماسۀ بزرگ خراسان


عشق و آزادی

 

پند تاریخ

برفتم!؟

 

آواز عشق

هوای آلوده

قصۀ خونین دلان
بحر خون

 

چشمان جنون

نغمۀ وجدان

حماسۀ کوبانی

 

بوی خون


توفان دسایس

طرح نو

احساس عشق


عشق و امید


زخم وطن

جام دل
 

موج اوقیانوس

سرور عید

 

اژدهای کین و تعصب
 

خواب سنگین

ترانۀ دل


ناز وطن

سپهر همدلی
 

شعلۀ مهر و محبت

عشق و آزادی
 

کند و کاوی در ماهیت شخصیت های متنوع در جامعه
 

نسل نو و روز نو در میهن
 

امتحان

طرح بی رنگی
 

نالۀ مرغ چمن


یا مرگ یا استقلال و رهائی

 

ساز خموشی


دوستی میوۀ حیات

 

عشق


درس آزادی


مادر

 

شهر عشق
 

جنون عشق

قهر خزان

 

عشق پاکان

سروش دل

انقلاب عشق
 

دامن خورشید
 

اسرار عشق و مستی
 

عشق ومستی

شوق آزادی


خیال شاعرانه


قلعۀ شب


سوگ و ناله

مراد عشق

بهار انتظار

پیام نوروزی


نوروز کابل

بهار وصل
 

صفای دل

حضور عشق
 

محرم اسرار


بعد مرگ


فریاد دیگر


باغچۀ خاطرات


جوشش عشق


تاراج باغ


سوگ وطن


بادۀ طرب


ضرورت گذار ازبحران عمومی به مدنیت درافغانستان


فغان از خشم و کین


عالم تنهائی


در دیرینه دیارفردوسی، عطار و خیام


تمنای دل


دل گمشده


محنت آباد


مرغ آواره


حملۀ پائیز


نیستان مزامیر


سال غم


ستاره در شب یلدا


درس تاریخ


آزادگان خطۀ خورشید

تصویر عینی از شهر کابل(۴)


تصویر عینی از شهر کابل(


تصویر عینی از شهر کابل


تصویر عینی از شهر کابل


عید قربان

 

فرهنگ ستيزان تمدن گريز


مـــــژده به دوستـــــداران کـــتــــاب


تـاراج بـهـار

در سوگ پــدر


حماسۀ مقاومت


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com