The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                                                            

www.razmendagan.com                                                                                      afgrazm@gmail.com


 

ی ی

 

 

ی

ی ی

ǐ ѐ

ساربان گم کرده ام

ی

ی

ی

ی ی ی

ی

کار گورکن و کار قاری ها

یی ѐ

ی

یۀ

ی


ی ی

ی
ی

ی

ی

 

ی

ϐی

 بهار مهربانی

 باغچۀ خاطرات

 ȍ ی

 ݘ

 ی

 ی ی

ی

ی

ی

پاسبان نمی بینم

ی ی

یۀ ی

Ԙ

Ҙ

ی ی

ی


ی


مار آستین

 

وطن فروشان

یی

ی

آه، آب و آئینه 


ی

ی ی ی ی!!!


ی یی


ȍ


ی ی

ی


صدای پای تو

 

ی

Ӂی
 

ی 

ی
 

تار تار موی تو


ۀ

 

یادگار چه بد
 

ییۀ
 

ای یادگار گمشده

ی


ی

 

ی
 

صفر بی عدد
 


 

ۀ ی


ی


ی ی


یی


نگاه دل

Ԙ ی

ۀ

ی ی


ی ی

صحبت کن

یی

ی ی

پستۀ پوچ

ی

شرم و عار نیست

ی ی

ی

گل های

گل های پرپر

ѐ

ی ʿ

ی

Ȑ


پیر میکده


ی


ی ی

 

ی


ۀ 

مترسک


ی ی

ی ϐ ی!


ǘ ییی

ی


ی

 

ی
 

ی

ی


ی

 


ۀ ی

 

ѐ


ی

 

ی ی


اگر درک شود

 


 

ی یѐ


یی


ѐ ی


یی ی


ی

 


 

ۀ یی


ی Ґ


ی


ی


ی


ی

ی ی

ی ی

ی ی


ی

 

ۀ یی
 

ی ی ی

Ȑ

میخانۀ دل

ی ی

ۀ ی

ی

ی ی

مخمل بافی


ی

ی

Ԙ یی

فتنه انگیز

عطر نیایش

Ȑ

ی ی

مداوا کند صنم

حیا بیاموز

ی

درخت خشک

علم وعرفان

ی

ѐی

Ԙ

ǐ

ی

ی


 

ی
 

هدیۀ مادرانه

ی ی

ی

ѐ

ی

ی

ϐ ی

خدا گم نموده است

دوستان نازنین

ی

شانه می سوزد

زبان بی زبانی

ϐ ی

ی

ϐی


 

ۀ ی

یۀ ی

ۀ ی

ی

ϐ

خمار پیر

ǘ ی

ۀ

Ϙ

نوای نی

دل های تان عرش خدا

یۀ ی

ۘ ѐ
ی

ی

ی

ی

ی

ی ی

ی

ی

ی

یی ی

ی

ی

دعا کردم

...

ۀ

نو گل انار

یҘ

آشیان خیال

ی ی

ی

سرود پرستوها

خوان دهر

یی ی

ی Әۀ

سردستۀ غلامان

ی

گمانم مشکلی داری

ی

صنم

ʐ
بلوغ حادثه

ی ی ی


ی


اقاقی پا برهنه

ی ی

ی


ی


ی

یی


یی

ی
ی

ی

ۀ

ѐ


ی

ی

ѐ

ی ی

ی ǐ ی


ی


www.razmendagan.com                                                             afgrazm@gmail.com